Openbare ruimte draagt onvoldoende bij aan biodiversiteit

In de rubriek 'gespot' vindt u nieuws dat alles te maken heeft met Vakbeurs Openbare Ruimte op 2-3 oktober 2019 in Jaarbeurs Utrecht.

De inrichting, bouw en het beheer van de openbare ruimte draagt nog onvoldoende bij aan de biodiversiteit. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid in reactie op het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

In december is door een groot aantal organisaties het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd. Aanleiding vormt de sterke afname van de rijkdom aan planten en dieren in Nederland. Minister Schouten onderschrijft de doelstelling van het Deltaplan en waar nodig ondersteunt het ministerie het initiatief.

Grootste grondgebruiker
In haar reactie stelt de minister dat de openbare ruimte na de landbouw de grootste grondgebruiker van Nederland is. Op dit moment draagt de inrichting, het beheer en onderhoud van infrastructuur en bebouwing nog onvoldoende bij aan biodiversiteit. Bij uitbreidingen van infrastructuur en bebouwing moet worden gekeken of de natuur, inclusief stadsnatuur, worden versterkt.

Schouten gaat de monitoring van biodiversiteit op gebieds- en landelijk niveau financieel ondersteunen. Ook wil de minister de mogelijkheden voor de monitoring van insecten in agrarisch gebied verkennen.

Auteur: Ralph Mens
Bron: Tuin en Landschap