Beheeraccent

Beheeraccent is een ingenieursbureau voor het dagelijks beheer van de openbare ruimte; zowel groen als grijs.

We beperken ons niet alleen tot advisering. We richten ons samen met onze opdrachtgevers ook nadrukkelijk op het management, de coördinatie en de implementatie van de oplossing. Dit doen we op een resultaatgerichte, innovatieve en omgevingsbewuste wijze. Daarbij kan worden gedacht aan monitoring van beeldkwaliteit, integraal beheer, beeldbestekken, snoeibestekken bomen en training.

Nieuw: Bevelingsmonitor
Met de Belevingsmonitor bieden we een zorgvuldige methode om de beleving van de openbare ruimte in beeld te brengen. Door het beheer af te stemmen op deze beleving stijgt de tevredenheid van de gebruiker. En daar gaat het nu net om!

De Belevingsmonitoring is een methode waarbij niet alleen wordt gekeken naar de beeldkwaliteit, maar ook naar hoe deze ervaren wordt door de gebruikers van de openbare ruimte. Kern van de methode is dat de beleving buiten in de openbare ruimte wordt gemeten. Op basis van de reguliere meting van de beeldkwaliteit worden locaties bepaald waar gebruikers van de openbare ruimte worden geïnterviewd. Op dezelfde locatie wordt op deze manier zowel de beeldkwaliteit als de beleving gemeten. Door deze twee gegevens aan elkaar te koppelen, ontstaat inzicht of de gebruikers wel op dezelfde wijze naar de openbare ruimte kijken als de beheerder.

Beheeraccent kan u hierbij ondersteunen!

Standnummer

4.2.53

Sectoren

Advies & Beheer