Klimaat- en groenbeleid: van globaal naar lokaal en vice versa

"Klimaat- en groenbeleid: van globaal naar lokaal en vice versa". Dit betekend dat er over de volle breedte vanuit de gemeentelijk organisatie(s) tezamen met de inwoners wordtnagedacht over hoe de openbare ruimte klimaat adaptief en zeker ook groen moet en kan worden ingericht. De overheden zijn teveel adhoc bezig met zeer dure uitvoeringsplannen terwijl er eerst nagedacht moet worden over het totaal aan bestaande knelpunten met bijbehorende oplossingen in die openbare ruimte, alvorens een uitvoeringsplan te ontwikkelen. Eco Consult heeft veel kennis en ervaring met het klimaatadaptief, duurzaam en zeker ecologisch inrichten van de openbare ruimte. Als bedrijf nemen we de deskundige toehoorder mee in" waar loop je tegen aan en hoe ga je daarmee om" . Hoe ontwikkel je draagkracht voor beleid en hoe ontwerp je klimaatbestendig de openbare ruimte. En uiteraard hoe betrek je daar de eigen inwoners bij. Onze presentatie zal aan de hand van praktijkvoorbeelden hier inzage in geven.

  • Harte Arend Hartlief

    Eco Consult

Locatie: Advies & Beheerzaal
Datum: 03/10/2019
Begin: 13:00
Einde: 13:45
Sector:

Groen