Waarde 5 P’s in gebiedsontwikkeling

Hoe zorg je voor echte waardecreatie door gebiedsontwikkeling? Iedereen wil dat de nieuwe situatie aan alle kanten beter wordt. Toch lukt dat maar mondjesmaat. We zien in de gebiedsontwikkeling de dilemma's. De kosten rijzen de pan uit óf waardevolle initiatieven verdwijnen óf men mist de grootste potentie op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptie.

AM Landskab heeft een tool ontwikkeld voor het bepalen en bereiken van waardecreatie op meerdere vlakken tegelijk. De 5 P's: People, Planet, Profit, Place en Public. Al toegepast in menig discussie binnen gemeente, initiatiefnemers en projectontwikkelaars. Kom tijdens deze inspiratiesessie ervaren hoe de 5 P's je kunnen helpen als projectontwikkelaar of overheid.

Doelgroep

  • Ambtenaren
  • Besturen die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling
  • Projectontwikkelaars
  • Anne-Mette van Lieshout-Anderse

    Eigenaar/directeur | AM Landskab

Locatie: Huiskamersessies
Datum: 02/10/2019
Begin: 14:00
Einde: 14:45
Sector:

Advies & Beheer