Maak de cirkel rond – circulaire mogelijkheden in de openbare ruimte

De openbare ruimte en leefbare buitenruimte bezit een schat aan grondstoffen, (bouw)materialen, bomen en struiken. Vaak worden deze waardevolle spullen bij een gebiedsontwikkeling afgeschreven en als afval naar de stort gebracht of verbrand. Dit past niet in de doelstellingen van Stichting Insert om bomen, struiken en materialen uit de buitenruimte op een zo hoogwaardig mogelijk niveau her te gebruiken. De overheid heeft als ambitie dat we in 2050 100% circulair werken en al in 2023 100% circulair aanbesteden. Om dit doel te halen, moeten we met zijn allen nu al stappen zetten. De omslag naar circulair denken en doen vraagt namelijk tijd.


Bent u benieuwd wat er nodig is om tot een circulair project in de openbare ruimte te komen? Peter Kreukniet (Insert) vertelt u wat er bij een circulaire inrichting komt kijken en waarmee u rekening moet houden. Zo werken wij samen met de markt aan de transitie van lineair naar circulair werken.

  • Peter Kreukniet
    Peter Kreukniet

    Programmamanager | Insert

Locatie: Collegezaal NL Greenlabel
Datum: 02/10/2019
Begin: 14:00
Einde: 14:30
Sector:

Groen