Tiny Forest, groen als motor voor klimaatadaptatie en burgerparticipatie

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor dieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Komende drie jaar realiseert IVN, samen met 12 partnergemeenten, 100 Tiny Forests in Nederland.

Met Tiny Forest benutten we groen als motor voor een mooie, natuurlijke, en vooral ook sociale buurt. De bosjes leveren bovendien een bijdrage aan actuele problemen in de openbare ruimte zoals hittestress en klimaatbestendi gheid. We nemen de deelnemers mee in de innovatieve aanpak en resultaten tot nu toe.

  • Maarten Bruns

    Product Marktmanager Natuur in de Buurt
    IVN Natuureducatie

Locatie: Podium 2
Datum: 26/09/2018
Begin: 14:00
Einde: 14:45
Sector:

Groen