Bewegen in de openbare ruimte met Skills Garden

Steeds meer mensen maken gebruik van de openbare ruimte om te bewegen. Skills Garden is een plek in de openbare ruimte die in het teken staat van stimuleren, uitdagen en plezier hebben in bewegen. Een plek die onderdeel is van wonen, werken en vrije tijd, waar mensen elkaar ontmoeten en samen zijn. Een sociale infrastructuur, die mensen aantrekt en sociale cohesie bevordert.

Het unieke aan Skills Garden is dat je hier alle belangrijke grondvormen van bewegen (zoals balanceren, klimmen, gooien, vangen en springen) op verschillende niveaus kunt doen. Beweegarmoede ontstaat niet alleen door weinig te bewegen, maar vooral door eenzijdig te bewegen. Skills Garden is een voorziening die onderbouwd is door wetenschap en praktijk, waarbij spel en plezier gekoppeld zijn aan motorisch leren, met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie. Met het ASM (Athletic Skills Model) als onderlegger worden beweegprogramma's en beweegvoorzieningen ontwikkeld voor een gezond en actief leven, voor alle leeftijdsgroepen.

  • René Wormhoudt
    René Wormhoudt

    Kragten

  • Peter Venbruex
    Peter Venbruex

    Kragten

Locatie: Podium 3 - Hal 3
Datum: 27/09/2017
Begin: 11:30
Einde: 12:15
Sector:

Spelen