Stichting De Groene Stad

De Groene Stad deelt nationaal en internationaal kennis over de meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving. Denk aan wetenschappelijk onderbouwde invloed van binnen- en buitengroen op bijvoorbeeld:

  • Vastgoedwaarde
  • Werk- en leerprestaties
  • Welbevinden en gezondheidzorg
  • buffering van hemelwaterafvoer
  • beperking van hoge stadse temperaturen

Het netwerk van De Groene Stad met partners uit de 'groene' en de 'grijze' sector legt nieuwe verbanden. Partners met verschillende disciplines werken samen. Dit opent nieuwe deuren voor de leefbare Groene Stad.

Word ook partner van De Groene Stad.