Buitengewoon Consultancy

ADVISEURS VOOR DE PUBLIEKE RUIMTE

BUITENGEWOON beheer openbare ruimte
Buitengewoon is een adviesbureau met passie voor de publieke ruimte. Buitengewoon staat voor een praktische aanpak met korte heldere lijnen. Dat is in de publieke ruimte erg belangrijk om succesvol om te kunnen gaan met de verschillende belangen.

Oscar Mulder en Charlotte van der Hulst, beide ervaren ingenieur, zijn met Buitengewoon begonnen om hun gedachtegoed, een kwalitatieve leefomgeving die betaalbaar blijft, met u te delen. Ze zijn uitstekend in staat u inzicht te geven en te ondersteunen bij beheervraagstukken en beleidsplannen. Moet u bezuinigen maar wilt u zo veel mogelijk de bestaande beleving handhaven of zelfs vergroten? Met onze ervaring en kijk op de inrichting kunnen wij u daar in adviseren en (tijdelijk) ondersteunen.

Less is More, hoogwaardige kwaliteit op de juiste plaats
Buitengewoon is bij uitstek in staat om in samenwerking met u een duurzame leefomgeving te realiseren, een publieke ruimte waarin mensen zich prettig voelen, een aantrekkelijke ruimte die beleving en emotie oproept. Mensen komen er graag en uit onderzoek blijkt dit een positieve impact heeft op gedrag.

Juist in tijden van bezuinigingen, geld besparen en kwaliteit winnen
Wij vinden het belangrijk dat er naar de totale kosten over de levenscylus wordt gekeken en niet uitsluitend naar beheerskosten of inrichtingskosten. Risicomanagement is hierbij een belangrijk aspect. Binnen de advisering zijn er verschillende instrumenten om een juiste afweging te maken. Wij kunnen voor u kostencalculaties maken en de effecten van inrichting en beheer doorrekenen. Beeldmeetlatten gebruiken om inzage te geven in ruimtelijke kwaliteit. Beleid of beheerplannen maken voor een consistente koers.

Met enthousiasme en inspiratie vertellen wij u graag wat Buitengewoon voor u kan betekenen.

Standnummer

2.1.17

Sectoren

Advies & Beheer


  • Innovaties en de nieuwste ontwikkelingen over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.

  • "Dit is de beurs, iedereen komt hier. Houden zo. Er zijn genoeg beurzen het hele jaar door, maar dit is wel degene waar je wilt zijn."

  • Alles over openbare ruimte, dus ook over smart cities, klimaatverandering en duurzaamheid!

  • "Dit evenement is absoluut van grote waarde voor iedereen die zich bezighoudt met de openbare ruimte."