Terra Group

Al een kwarteeuw vormt Terra Group onze gemeenschappelijke stedelijke ruimten. Jarenlang hebben we ernaar gestreefd de straten van Poolse en Europese steden esthetischer en vriendelijker te maken. We streven er voortdurend naar om de portfolio van producten en merken optimaal af te stemmen op de behoeften van onze klanten. We bereiken waar de natuur niet reikt.

Niet alleen de kennis en uitgebreide ervaring van ons bedrijf, maar ook de manier van samenwerken met de klanten is echt waardevol voor ons. We vertrouwen niet alleen op één geteste en ongewijzigde strategie. We bieden een partnerschap en producten die we op basis van een zorgvuldige analyse aanpassen aan de individuele behoeften van elke klant.

Dankzij uw steun hebben wij elke dag invloed op de vormgeving van de stedelijke ruimte, die zowel onze gemeenschappelijke als de individuele wereld is.

Standnummer

3.3.34

Website

Sectoren

Straatmeubilair