Nooijen Terreininrichting

Van groene dienstverlener tot omgevingsinrichter

Nooijen Terreininrichting heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van ‘groene dienstverlener’ tot 'omgevingsinrichter’. Met een brede dienstverlening en vakbekwame medewerkers mag Nooijen zich rekenen tot een van de leidende bedrijven in de branche. Maatschappelijk verantwoord, duurzaam en sociaal ondernemen ligt verankerd in de grondbeginselen/cultuur van het bedrijf en de aandacht die hieraan wordt gegeven komt o.a. tot uitdrukking in de diverse kwaliteitscertificaten bv. ISO 14001. Daarbij werkt het bedrijf continu aan verbetering van haar dienstverlening en heeft een actieve rol in het eigen opleidingscluster.

Expertise en ervaring
Nooijen werkt op jaarbasis aan meer dan 500 uiteenlopende projecten. Voor de hand ligt de aanleg en het onderhoud van parken, bedrijfstuinen, dakbegroeiing en plantsoenen. Daarnaast heeft Nooijen zich gespecialiseerd in aanleg, onderhoud en beheer van speelvoorzieningen in de openbare ruimte (speelplekken, trapveldjes, etc.) en bij basisscholen, kinderdagverblijven en instellingen. Dit brede werkveld, gecombineerd met de ervaring op zowel civiel- als cultuurtechnisch vlak, maakt het bedrijf een betrouwbare partner voor een grote groep opdrachtgevers.

Standnummer

3.6.17

Sectoren

Spelen

Groen

Advies & Beheer


  • Innovaties en de nieuwste ontwikkelingen over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.

  • "Dit is de beurs, iedereen komt hier. Houden zo. Er zijn genoeg beurzen het hele jaar door, maar dit is wel degene waar je wilt zijn."

  • Alles over openbare ruimte, dus ook over smart cities, klimaatverandering en duurzaamheid!

  • "Dit evenement is absoluut van grote waarde voor iedereen die zich bezighoudt met de openbare ruimte."