Lubbe Lisse

G. Lubbe en Zoon B.V. verzorgt kleurrijke beplantingen voor het openbaar groen, parken en grote tuinen. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren en (machinaal) planten van bloembollen, vaste planten en bloemweiden.

Ons productaanbod:

  • Machinaal planten van diverse bolgewassen
  • Mengsels van bloembollen, tevens in combinatie met bloemzaden
  • Verwilderingsgewassen en stinzebollen
  • Bloemperken (wisselbeplanting) en bloembakken
  • Combinaties van vaste planten/heesters met bloembollen
  • Bloemenweiden
  • Vaste planten