Het NIC

Het NIC is één van de grootste en meest ervaren dienstverleners op het gebied van inkoop en aanbesteden van Nederland. Het NIC werkt met name voor de (semi-)publieke sector. Op het gebied van adviesdiensten in de groenvoorziening is het NIC de specialist met ruim 25 jaar ervaring.

Onze aanpak
De vakspecialisten van Het NIC Groenadvies adviseren en begeleiden opdrachtgevers bij inrichting en beheer van terreinen en groenvoorzieningen in de ruimste zin van het woord. Het gaat daarbij vooral om:

Het NIC beschikt over verschillende  kwaliteitmeetsystemen voor zowel technisch als functioneel onderhoud van binnen- en buitengroenvoorziening. Kwaliteitsinspecties en VTA-boomveiligheidscontroles worden uitgevoerd door erkende inspecteurs.

  • het begeleiden van aanbestedingen van beeld- en prestatiebestekken voor terreinonderhoud volgens de RAW systematiek en de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW;
  • het begeleiden van (Europese) aanbestedingen van diverse groengerelateerde (raam)overeenkomsten voor bijvoorbeeld inkoop van plantmateriaal, technisch onderhoud van verhardingen, aanleg van natuurvriendelijke oevers of levering en onderhoud van kantoorbeplanting;
  • het voorbereiden en begeleiden van terreinrenovatie- en inrichtingstrajecten, van planontwerp en besteksvoorbereiding tot uitvoeringsbegeleiding en technische oplevering;
  • boomveiligheidsregistratie volgens de VTA methode;
  • project- en kwaliteitsmanagement van uitbestede groendiensten.

Standnummer

3.4.32

Website

Sectoren

Advies & Beheer

  • Innovaties en de nieuwste ontwikkelingen over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.

  • "Dit is de beurs, iedereen komt hier. Houden zo. Er zijn genoeg beurzen het hele jaar door, maar dit is wel degene waar je wilt zijn."

  • Alles over openbare ruimte, dus ook over smart cities, klimaatverandering en duurzaamheid!

  • "Dit evenement is absoluut van grote waarde voor iedereen die zich bezighoudt met de openbare ruimte."