NODR

NODR is gespecialiseerd in het verhalen van schades aan wegmeubilair. We verhalen schades voor onze opdrachtgevers, waaronder provincies, gemeenten en commerciële bedrijven, zoals aannemers. Wij verzorgen het gehele proces van schadeverhaal. Dit proces bestaat onder andere uit toedrachtonderzoek, aansprakelijkstelling, rapportage, financiële invordering en rapportage. NODR verhaalt jaarlijks duizenden schades voor haar relaties waarbij de schadevaststellingskosten gemaakt door relatie en NODR voor een groot deel eveneens worden verhaald op de veroorzaker van de schade.

Diensten:
NODR Schadeverhaal
Schade verhalen op derden is een specialisme, de procedure is tijdrovend en kennisintensief. Dossiers zijn incompleet, gegevens zijn onjuist, bewijzen ontbreken, er is geen proces-verbaal, onbekend is bij wie verhaal moet plaatsvinden en correspondentie met verzekeraars stagneert. Allerlei oorzaken waarom een schade niet wordt verhaald en vaak onnodig wordt afgeboekt. NODR neemt deze zorg - van klap tot flap - over.

NODR WA service
Als een provincie of een gemeente in haar hoedanigheid als wegbeheerder wettelijke aansprakelijk wordt gesteld door een derde dan heeft de provincie of de gemeente hier vaak een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) voor afgesloten. De aansprakelijkstelling valt vaak onder de dekking van de WA-verzekering. Een dergelijke verzekering heeft vaak een eigen risico. Schadeclaims die onder dit eigen risico bedrag blijven zijn voor rekening van de provincie of de gemeente en worden niet afgewikkeld door de verzekeraar. NODR kan helpen in dit proces door de correspondentie voor provincies en gemeenten over te nemen en dergelijke aansprakelijkstellingen tijdig en correct af te wikkelen.

NODR Begeleiding complexe schades
Het vaststellen van de omvang van een schade aan een object in de openbare ruimte is geregeld niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Bovendien verwachten en eisen verzekeraars vaak dat de schade die u lijdt objectief, correct en deskundig wordt vastgesteld. Verzekeraars schakelen dan vaak een (eigen) expert in en als dat gebeurt, is het verstandig om ook zelf de hulp van een expert in te roepen die ervoor kan zorgen dat ook uw belangen gewaarborgd en vertegenwoordigd worden. Een expert van NODR kan in dergelijke gevallen uw belangen behartigen.

Standnummer

3.2.19

Website

Sectoren

Advies & Beheer