Attis

Attis: adviesbureau voor ruimtelijke inrichting en techniek.

Attis staat voor een innovatieve, duurzame, integrale dienstverlening met betrekking tot de ontwikkeling, inrichting en het beheer van de openbare en semi-openbare woon-, werk- en leefomgeving.

Ons doel is het vervaardigden van een duurzame eindproducten op basis voor het hoogst haalbare evenwicht tussen de disciplines Ontwerp, Realisatie en Beheer.

Wij bedenken innovatieve, duurzame, technische en beheersmatige oplossingen voor de inrichting en het beheer van de openbare en semi open bare ruimte. Dit voor het moment dat Ontwerp, Techniek en Beheer elkaar voor het eerst ontmoeten.

Het idee van de opdrachtgever, ontwerper of beheerder, vertalen wij naar een degelijk verzorgd plan dat esthetisch verantwoord, technisch uitvoerbaar maar bovenal duurzaam beheer(s)baar is.

Door ons brede kennisniveau en ruime ervaring prefereren wij, in het belang van de uiteindelijke product en/of oplossing, een pro-actieve en adviserende rol vanaf de initiatief- en ontwerpfase. Wij ondersteunen bouwkundige, Tuin & Landschapsarchitecten, ontwerpers en vormgevers bij het concretiseren van hun visies en concepten.

De bedrijfsvoering van Attis is sinds 2004 ingericht volgens het principe van Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het principe van Het Nieuwe Werken is sedert 2009 stapsgewijs ingevoerd.

Dienstverlening:
Inventarisatie, advies, ramingen / calculaties, technische planvorming, beheer, bestekken, integrale contractvorming, directievoering en toezicht, projectmanagement.

Werkgebieden:


Stedelijk gebied

Landelijk gebied

Cultuurhistorie

Natuur / Ecologie

Standnummer

4.3.49

Sectoren

Advies & Beheer

  • Innovaties en de nieuwste ontwikkelingen over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.

  • "Dit is de beurs, iedereen komt hier. Houden zo. Er zijn genoeg beurzen het hele jaar door, maar dit is wel degene waar je wilt zijn."

  • Alles over openbare ruimte, dus ook over smart cities, klimaatverandering en duurzaamheid!

  • "Dit evenement is absoluut van grote waarde voor iedereen die zich bezighoudt met de openbare ruimte."