Newae

Adviseurs & Ingenieurs

de Leefbare Straat

In een participatiesamenleving komt steeds meer ruimte voor initiatieven van onderop. De Omgevingswet zal een andere aanpak van ingenieursbureaus en gemeenten eisen. Zo wordt het betrekken van bewoners, ondernemers en lokale organisaties bij de besluitvorming over plannen, visies en projecten, een belangrijk onderdeel van ons werkveld. Leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatbestendigheid zijn termen die steeds vaker samenvallen met het ontwikkelen van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Met het metafoor 'de Leefbare Straat' heeft Newae de ruimtelijke adaptatie vertaald als 'een vitale leefomgeving die klimaatbestendig, toekomstbestending en duurzaam is'. Newae heeft hier al haar bedrijfsvoering op aangepast. De aanpak is gericht op draagvlak creëren en resulteert in blije burgers.

Deze manier van werken is ook vertaald in een digitale tool die Newae tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte presenteert aan de aanwezigen. Zo brengt Newae een duurzame samenhang tussen zowel de mens en de techniek, als het resultaat en het beoogde effect bij het ontwikkelen van de buitenruimte.

Hoe definiëren wij nou 'een leefbare straat'? en,
Hoe zorg je als ingenieurs van de buitenruimte ervoor dat er een win-win-win situatie ontstaat tussen enerzijds de techniek en anderzijds het beoogde effect en de gebruikers van het uiteindelijke resultaat?

Een eenvoudig antwoord is er niet. Het is telkens weer puzzelen. Ontbreekt een puzzelstukje dan bestaat de risico dat er een onvolledig eindresultaat is. Uit jarenlange ervaring weten wij dat het ontwikkelen van de buitenruimte altijd een samenspel is van diverse belangen, behoefte en beleving van de bewoners, de lokale ondernemers, organisaties, belangenverenigingen en natuurlijk de gemeentebesturen.

De begrippen zoals participatie, leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatbestendig zijn een blijvend onderdeel geworden van ons vak als ingenieurs. Om die reden hebben wij vanuit Newae een aanpak ontwikkeld waarbij wij de kracht van de techniek hebben verrijkt met de slimmigheid van de data en technologie. Dit met het doel om de worsteling van onze opdrachtgevers om te zetten in betrokkenheid van de leefomgeving bij het ontwikkelen van de buitenruimte.

Samen zorgen wij ervoor dat alle puzzelstukjes op de juiste plaats terecht komen.

Standnummer

4.4.36

Website

Sectoren

Advies & Beheer