De Groene Stad

Het doel van De Groene Stad filosofie is het informeren en stimuleren van de belangstelling bij overheden, organisaties en bedrijven die professioneel bezig zijn met de planning en ontwikkeling van het stedelijke gebied, zodat groen op de juiste wijze ingezet kan worden:

  • Als deeloplossing voor de lucht- en waterproblematiek
  • Voor het tegengaan van sociale en maatschappelijke verloedering
  • Voor het attractiever maken van het stedelijke gebied.
  • Het doel is de economische ontwikkeling van het stedelijke gebied nu en in de toekomst veilig te stellen. Dit moet leiden tot een nieuwe planologische ontwikkeling, zowel op lokale en nationale, als op mondiale schaal.

-----------------------------------------

Tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte wordt er op de beursvloer een apart gedeelte ingericht, met als overkoepelend thema De Groene Stad. Organisaties en partijen die zich aangesproken voelen, kunnen aanhaken bij dit thema. De Groene Stad is een van de aangesloten partijen.