CROW

CROW, hét kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de toekomst. Wij streven naar de beste oplossingen voor vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Bovendien zijn wij experts op het gebied van aanbesteden en contracteren.

Beleidsmedewerkers, beheerders en uitvoerders gebruiken de kennisproducten van CROW voor (her)ontwikkeling, ontwerp en beheer van de openbare ruimte. Bekende producten en diensten zijn:

  • Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte
  • Kennismodule Onkruid en verhardingen
  • Cursus Succesvolle inrichting van openbare ruimte
  • NIEUW Training De Moderne Ambtenaar
  • NIEUW Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit
  • CROW-publicatie Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013
  • Richtlijn boomveiligheidsregistratie
  • Kennisnetwerk CROW Levende Stad

CROW ondersteunt het beheer van de toekomst
De rol van de beheerder wordt steeds belangrijker. De beheerder zorgt voor een goed functionerende buitenruimte, en is bij uitstek de bewaker van de continuïteit, integraliteit en kwaliteit. Als onafhankelijk en non-profit kenniscentrum ondersteunt CROW de beheerders met slimme systematieken, afsprakenstelsels en monitoringstools. Landelijk toepasbaar, breed gedragen en ontwikkeld met en door vakgenoten. Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte presenteert CROW voor u een aantal belangrijke nieuwe kennispublicaties, waaronder de nieuwe 'Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018', de vernieuwde wegbeheersystematiek op basis van assetmanagement, en de nieuwe benchmarksystematiek voor beheerprestaties in de openbare ruimte. U hoort over de eerste toepassingen in de praktijk, en de resultaten van pilots en proefprojecten.

Standnummer

2.2.02

Website

Sectoren

Advies & Beheer