CROW

CROW, hét kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de toekomst. Wij streven naar de beste oplossingen voor vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Bovendien zijn wij experts op het gebied van aanbesteden en contracteren.

Beleidsmedewerkers, beheerders en uitvoerders gebruiken de kennisproducten van CROW voor (her)ontwikkeling, ontwerp en beheer van de openbare ruimte. Bekende producten en diensten zijn:

- Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte
- Kennismodule Onkruid en verhardingen
- Cursus Succesvolle inrichting van openbare ruimte
- NIEUW Training De Moderne Ambtenaar
- NIEUW Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit
- CROW-publicatie Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013
- Richtlijn boomveiligheidsregistratie
- Kennisnetwerk CROW Levende Stad

Standnummer

2.2.02

Website

Sectoren

Advies & Beheer