InnoFra

InnoFra, de netwerkorganisatie die kennis deelt en borgt:

InnoFra is een innovatieve kennisorganisatie die vanuit een netwerkgedachte opereert. Dit staat voor doelgerichte advisering en maatwerkondersteuning op het gebied van ruimtelijke ordening, inrichting/beheer van de buitenruimte, waterhuishouding/watersystemen en verkeer en vervoer.

Ondersteunen van gemeenten:
InnoFra ondersteunt gemeenten bij een duurzaam, efficiënt en integraal beheer van de openbare ruimte.

Standnummer

4.5.49

Website

Sectoren

Advies & Beheer