Kragten

Eindelijk!.....Iets met mensen
Adaptief beheer: van normen naar beleving

Nu de tijd steeds meer begint te dringen om écht een antwoord te geven op de vraagstukken waar we als samenleving voor staan, is het ook tijd om anders naar de openbare ruimte te kijken.
De grote opgave ligt niet in iets nieuws bedenken, maar in het verbeteren van het bestaande. Die bestaande ruimtes moeten antwoord gaan geven op de vragen van de toekomst. Daarin kunnen we laten zien als wat we belangrijk vinden. Wat we als samenleving, stad of dorp willen zijn?
Het beheer van de openbare ruimte speelt dan een andere, maar ook belangrijkere rol. Niet uitsluitend in stand houden volgens de normen, maar kijken hoe mensen de ruimte gebruiken en beleven en daarop inspelen. Het bestaande verbeteren. Kortom: Adapteren.

"Het nieuwe is slechts zelden goed omdat het nieuwe maar korte tijd nieuw is." - René Gudde

Standnummer

4.4.39

Website

Sectoren

Advies & Beheer