Infrafocus

Infrafocus

Met een unieke combinatie van sensoren en technieken zorgt Infrafocus ervoor dat u snel en volledig op de hoogte bent van de toestand van uw terrein, kunstwerk en/of weg. Infrafocus biedt een totaaloplossing voor het digitaal, vlot en veilig vastleggen van diverse aspecten van terreinen, wegen en kunstwerken. Uiteraard kan Infrafocus de gegevens aanleveren voor uw assetmanagement- of bodeminformatiesysteem.

Wegen en kunstwerken
Bij wegen en kunstwerken is het al jaren een wens om zonder verkeershinder data te verzamelen. Infrafocus brengt o.a. schadebeelden, vlakheid, asfalt- en fundatiedikte en aanwezigheid van stootplaten in beeld. Door zowel onder- als bovengronds kwalitatief hoogwaardige en dynamische informatie te verzamelen kunnen bij de voorbereiding en/of uitvoering maar ook bij oplevering onderbouwde keuzes worden gemaakt en risico's worden ingeperkt. De conditie van verhardingsareaal snel en compleet in beeld brengen was nog nooit zo eenvoudig

Bodem en ondergrond
Iedere ontwikkeling heeft invloed op zijn omgeving en de ondergrond. In die ondergrond spelen zich processen af in een ander ritme. De aanwezigheid van ondergrondse objecten zoals damwanden, ankers, kabels en leidingen, dempingen, boomwortels, holle ruimten en fysieke bodemverontreinigingen maakt gericht onderzoek zinvol en noodzakelijk. Infrafocus kan kwalitatief hoogwaardige informatie verzamelen en daardoor onzekerheden minimaliseren en risico's kwantificeren. De gebruikte technieken kunnen non-destructief en vlakdekkend worden ingezet. Infrafocus scant op de aanwezigheid van risico's, en is in staat een compleet 3D-beeld te scheppen van de (water)bodem en daarin aanwezige objecten.

Standnummer

2.2.17

Sectoren

Bestrating

Ondergronds


  • Innovaties en de nieuwste ontwikkelingen over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.

  • "Dit is de beurs, iedereen komt hier. Houden zo. Er zijn genoeg beurzen het hele jaar door, maar dit is wel degene waar je wilt zijn."

  • Alles over openbare ruimte, dus ook over smart cities, klimaatverandering en duurzaamheid!

  • "Dit evenement is absoluut van grote waarde voor iedereen die zich bezighoudt met de openbare ruimte."