Stadswerk

Onze openbare ruimte, de fysieke leefomgeving is een heel kostbaar bezit. Daar gebeurt het, daar krijgt de cultuur van de samenleving vorm en ontwikkelt een gemeente identiteit. Wat hebben we nodig om onze fysieke leefomgeving goed te ontwerpen, in te richten en te beheren? En hoe kunnen we dit doen samen met betrokken burgers? Vraagstukken waar alle gemeenten en hun ketenpartners mee bezig zijn.

Vereniging Stadswerk Nederland biedt aan alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring op dit brede terrein uit te wisselen. Als lid van de internationale vakvereniging IFME zijn we ook aangesloten op internationale kennisuitwisseling. Stadswerk is een netwerk van ruim drieduizend gedreven vakgenoten. Via ons Stadswerk magazine bereiken we een nog veel grotere groep.

Standnummer

2.4.15

Sectoren

Advies & Beheer


  • "Dit evenement is absoluut van grote waarde voor iedereen die zich bezighoudt met de openbare ruimte."

  • Innovaties en de nieuwste ontwikkelingen over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.

  • "Dit is de beurs, iedereen komt hier. Houden zo. Er zijn genoeg beurzen het hele jaar door, maar dit is wel degene waar je wilt zijn."

  • Smart cities, duurzaamheid, veiligheid, et cetera, alle aspecten van openbare ruimte.