Copijn

Wie zijn wij

Copijn Boomspecialisten is als eerste in Nederland begonnen met het professioneel verzorgen van bomen. Ons team adviseert omtrent de uitvoering van boomverzorgende maatregelen, het verplanten van grote bomen of het in stand houden van monumentale bomen. Copijn heeft de kennis opgebouwd om bomen generaties lang te behouden. Wij onderscheiden ons door onze passie voor bomen en onze diepgewortelde ervaring in het bomenvak.

Bomen vormen een essentieel onderdeel van onze leefomgeving. Bovendien hebben bomen vaak maatschappelijke en ecologische waarde. Bomen vormen natuurlijke herkenningspunten en geven structuur aan landschap en stad. Ze zorgen voor schone lucht, beschutting en schaduw en ze herbergen talrijke soorten vogels, insecten en zoogdieren. Door de toenemende verstedelijking ontstaat een spanningsveld tussen de waardering van bomen bovengronds en het beslag dat bomen leggen op de intensief gebruikte ondergrond. Onze kennis van groeiplaatsinrichtingen biedt hiervoor oplossingen.

Ons team bestaat uit ETW opgeleide boomverzorgers die veel ervaring hebben met het aanplanten, verplanten en snoeien van bomen. Onze boomspecialisten zetten zich elke dag met veel enthousiasme en plezier in om boomeigenaren bij te staan in boomtechnische vraagstukken. Onze boomtechnisch adviseurs houden zich bezig met VTA’s, nader onderzoek, BEA’s, trekproeven, boomtaxaties, verplantbaarheidsonderzoeken en monitoren bomen op ontwikkellocaties.

Werkvelden:
Groeiplaatsinrichting – Verplanten & Aanplanten - Boomverzorging - Boomtechnisch advies – Groeiplaatsonderzoek - Boom effect analyse

Wilt u in contact komen met onze boomspecialisten? Kijk dan op onze website www.copijn.nl , bel 030-2644333 of e-mail: boomspecialisten@copijn.nl. Wij verwelkomen u graag in Utrecht op onze stand 4.4.29.

Standnummer

4.4.29

Website

Sectoren

Groen

Advies & Beheer


  • "Dit evenement is absoluut van grote waarde voor iedereen die zich bezighoudt met de openbare ruimte."

  • Innovaties en de nieuwste ontwikkelingen over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.

  • "Dit is de beurs, iedereen komt hier. Houden zo. Er zijn genoeg beurzen het hele jaar door, maar dit is wel degene waar je wilt zijn."

  • Smart cities, duurzaamheid, veiligheid, et cetera, alle aspecten van openbare ruimte.