GWWkosten.nl

Reken op de grootste en meest actuele kostendatabase voor grond-, weg- en waterbouw

Hoe klein, omvangrijk, interessant of baanbrekend uw infraproject ook is, altijd komt de vraag wat het onder de streep gaat kosten. GWWkosten biedt altijd actuele, onafhankelijke en getoetste kostengegevens:

  • Volledig inzicht in actuele kostenkengetallen inclusief onderbouwing
  • Snelle en betrouwbare kostenraming, calculatie of MJO-begroting
  • Beter onderbouwde beslissingen: geen faalkosten

De gebruikte kostenkengetallen zijn gebaseerd op de data van GWWkosten.nl. Hierin zijn kostenkengetallen opgenomen op basis van de RAW 2010/2015. Deze data is onderbouwd tot op het niveau van materiaal, arbeid, materieel en onder aanneming. De gegevens worden dagelijks bijgewerkt met objectieve, betrouwbare en actuele marktgegevens.

Gebruik de gegevens in combinatie met onze eigen tools of gebruik ze in de GWW-kostenprogramma's van Bakker & Spees of de IBIS GWW bundel.

Standnummer

3.3.57

Sectoren

Advies & Beheer


x

STAY & GO editie dit jaar