InVra plus

"Overheden en bedrijven helpen bij het plannen en realiseren van complexe infrastructurele projecten"

InVra plus adviseert en helpt overheden en bedrijven bij grote civieltechnische en infrastructurele projecten, zoals bijvoorbeeld Blauwe Stad en Meerstad in de provincie Groningen. Projecten, waarbij het gaat om de planning en aanleg van woonwijken, snelwegen, spoorbanen, vaarverbindingen, al dan niet voorzien van kunstwerken, zoals tunnels, viaducten en bruggen. Multi-disciplinaire projecten ook, waarbij civiele techniek, infrastructuur en grote constructies samengebracht moeten worden binnen één projectorganisatie.

Problemen voorkomen
Onze experts opereren op het snijvlak van theoretische plannenmakerij en de weerbarstige uitvoeringspraktijk. Anders gezegd: op het snijvlak van advies en projectmanagement. Als we in een vroegtijdig stadium mogen aanschuiven, kunnen we direct risico's in kaart brengen en problemen voorkomen. Dankzij preventie van financiële, kwalitatieve en/of planningsproblemen, verdient onze inbreng zichzelf niet zelden - geheel of gedeeltelijk - terug.

Standnummer

4.2.19

Sectoren

Advies & Beheer