SPEELRUIMTE

SPEELRUIMTE is een onafhankelijk kenniscentrum. Ruim 25 jaar verleent het bureau diensten in het gehele land voor gemeenten en instellingen op het gebied van Onderzoek, Advies en Ontwerp voor het buitenspelen in de openbare ruimte.

Buitenspelen is eigenlijk ongelooflijk belangrijk voor de brede ontwikkeling van kinderen. Brede ontwikkeling waar je je hele latere leven wat aan hebt. Tegenwoordig zitten kinderen te veel, zijn ze lichamelijk inactief met spelletjes achter schermen. Zo ontwikkelen ze onvoldoende motorische vaardigheden. Balanceren, springen, hinkelen, klimmen, val opvangen en andere basale vaardigheden worden minder goed ontwikkeld dan pakweg twintig jaar geleden. Op lange termijn levert dat de maatschappij risico's op. Het zijn nu juist dezelfde risico's die de maatschappij op dit moment wil voorkomen. Kinderen mogen niet meer in bomen klimmen. Mogen niet meer vallen. Worden omgeven met maatregelen om ongevallen uit te bannen. Maar daarmee verdwijnt de oefening die kinderen nodig hebben om met risico's te leren omgaan. Die oefening heet: "spelen". En waar kun je beter vrij spelen dan buiten? Naast het verwerven van motorische vaardigheden levert buitenspelen nog tal van andere voordelen op. Omgaan met anderen, teamgeest, winnen en verliezen, gezondheid, goed slapen, uitgerust op school beginnen, groeien naar zelfstandigheid en ontwikkeling zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Speelruimte is die ruimte waar kinderen buitenspelen. Ons onderzoek naar speelruimte begint dan ook vaak daar waar het begint: als je de voor- of achterdeur dicht trekt. Dus de stoep, de straat, het achterpad, het parkje verderop, enzovoorts. Wat vinden kinderen er zelf van. Wat trekt ze naar buiten? Wat houdt ze binnen? Waar komen ze vaak? En... waar zie je ze bijna nooit? Advies en ontwerp sluiten daarbij aan. Wat werkt wel en wat werkt niet. Waar moet je rekening mee houden? Hoe zit het met het gebruik en aanbod voor jongens en meisjes? Spelen ze ook samen of alleen apart? Is er genoeg speelse variatie in de wijk?

Kennisoverdracht is belangrijk. SPEELRUIMTE neemt deel in het Platform Ruimte voor de Jeugd, is lid van IPA Promoting the Childs right to play, volgt de ontwikkelingen in diverse bladen en de netwerken "Child in the City" en de "Alliance for Childhood European Network Group". Nieuwe ontwikkelingen, inzichten en belangrijke bijeenkomst worden op social media verspreid en via het onregelmatig verschijnende e-news en het jaarlijks Speel-S-Nieuwjaarsblad naar onze volgers doorgegeven. Minstens een keer per jaar wordt de cursus gemeentelijk speelruimtebeleid georganiseerd. Ook wordt de cursus in overleg inhouse gegeven.
  • Innovaties en de nieuwste ontwikkelingen over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.

  • "Dit is de beurs, iedereen komt hier. Houden zo. Er zijn genoeg beurzen het hele jaar door, maar dit is wel degene waar je wilt zijn."

  • Alles over openbare ruimte, dus ook over smart cities, klimaatverandering en duurzaamheid!

  • "Dit evenement is absoluut van grote waarde voor iedereen die zich bezighoudt met de openbare ruimte."