Devri Infra

Door onze veelzijdigheid als civieltechnisch adviesbureau zijn onze diensten en werkzaamheden moeilijk in een hokje te plaatsen. U kunt ons onder meer inschakelen voor:


engineering van in- en uitbreidingsplannen;

revitalisering-, herinrichtings- en reconstructieprojecten;

rioolrenovatieprojecten;

inrichten van 60 km/h en 30 km/h gebieden in het kader van Duurzaam Veilig;

landmeetkundige werkzaamheden;

directievoering tijdens realisatie;

detachering;

opstellen PVE ten behoeve van alternatieve aanbestedingsprocedures;

verzorgen van subsidie- en ontheffingsaanvragen en overige advisering;

verzorgen van kostenbegrotingen ten behoeve van exploitaties, bestekken e.d.;

algeheel projectmanagement.

Standnummer

4.3.27

Sectoren

Advies & Beheer

  • Innovaties en de nieuwste ontwikkelingen over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.

  • "Dit is de beurs, iedereen komt hier. Houden zo. Er zijn genoeg beurzen het hele jaar door, maar dit is wel degene waar je wilt zijn."

  • Alles over openbare ruimte, dus ook over smart cities, klimaatverandering en duurzaamheid!

  • "Dit evenement is absoluut van grote waarde voor iedereen die zich bezighoudt met de openbare ruimte."