Clever and cool - Ontwerprichtlijnen voor klimaatbestendig stedelijk groen

Landschapsarchitecte Wiebke Klemm presenteert vernieuwende inzichten uit haar promotieonderzoek naar de effecten van stedelijk groen op het stadsklimaat. Zij legt uit hoe stedelijk groen het stadsklimaat, de temperatuurbeleving en het gedrag van stadsbewoners beïnvloedt en hoe die kennis gebruikt kan worden in het ontwerp van openbare ruimte. Haar pleidooi is om onze steden klimaatbestendig in te richten met vooral 'effectief groen' in plaats van alleen maar 'meer groen'.

De wetenschappelijke kennis uit haar promotieonderzoek aan de Universiteit Wageningen brengt zij momenteel in de praktijk als senior beleidsmedewerker Openbare Ruimte bij de gemeente Den Haag en vanuit haar eigen adviesbureau UrbanGreenScape.

 • Wiebke Klemm
  Wiebke Klemm

  Universiteit Wageningen
  Beleidsmedewerker Openbare Ruimte bij Gemeente Den Haag
  UrbanGreenScape

Location: Stage 2
Date: 27/09/2018
Begin: 15:00
End: 15:30
Sector:

Green

 • The most comprehensive event about products, services and technologies that shape public space.

 • Everything you need for your commercial projects in one place.

 • All aspects of public space in focus. Over 600 exhibitors.