CROW

CROW, hét kennisplatform voor de openbare ruimte
CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer, mobiliteit en openbare ruimte. CROW ontwikkelt praktisch toepasbare kennis voor beleid, planning, ontwerp, aanleg en beheer, in de vorm van standaarden, richtlijnen, systematieken en handboeken. Samen met een groot aantal deskundigen én medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheden, aannemers, ingenieurs- en adviesbureaus bundelt CROW de beschikbare kennis en ervaring in het werkveld. CROW heeft geen winstoogmerk en dient het collectief belang van de publieke en private sector.
Beleidsmedewerkers, beheerders en uitvoerders gebruiken de kennisproducten van CROW voor planvorming, ontwerp, uitvoering en beheer van de openbare ruimte. Bekende producten en diensten zijn bijvoorbeeld de RAW-bestekssystematiek, de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte, het Handboek Wegontwerp, het kennisnetwerk CROW Levende Stad en het kennisplatform voor assetmanagement 'iAMPro'.

CROW ondersteunt het beheer van de toekomst
De rol van de beheerder wordt steeds belangrijker. De beheerder zorgt voor een goed functionerende buitenruimte, en is bij uitstek de bewaker van de continuïteit, integraliteit en kwaliteit. Als onafhankelijk en not-for-profit kenniscentrum ondersteunt CROW de beheerders met slimme systematieken, afsprakenstelsels en monitoringstools. Landelijk toepasbaar, breed gedragen en ontwikkeld met en door vakgenoten. Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte presenteert CROW voor u een aantal belangrijke nieuwe kennispublicaties, waaronder de nieuwe 'Beheersystematiek Openbare Ruimte', inclusief de vernieuwde wegbeheersystematiek en de eerste uitwerking van de groenbeheersystematiek. Net zo belangrijk voor het beheer van de toekomst zijn de 'Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018', en de nieuwe benchmarksystematiek voor beheerprestaties in de openbare ruimte. U hoort over de eerste toepassingen in de praktijk, en de resultaten van pilots en proefprojecten.

Stand Number

2.1.03

Website

Sectors

Advice & Management


  • The most comprehensive event about products, services and technologies that shape public space.

  • Everything you need for your commercial projects in one place.

  • All aspects of public space in focus. Over 600 exhibitors.