Vebego Groen

Vebego Groen verbindt 8 lokale organisaties door gedeelde expertise, ambities & innovaties en een intensieve samenwerking.

Een krachtige top - 5 speler; met een omzet van 60 miljoen realiseren dagelijks ruim 2.000 vakkrachten de meest uiteenlopende groenprojecten.
Projectmatige opdrachten, creatieve ontwerpen, regiewerk maar ook langjarige onderhoudscontracten.
Dit doen we voor onder meer provincies, gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, sportverenigingen, bedrijven en particulieren.

Vebego Groen streeft naar een positieve en duurzame bijdrage op de samenleving; onze medewerkers, klanten en gebruikers van het groen.

We willen hen laten genieten, door het realiseren van zowel vakinhoudelijke als sociale impact.

Wij bieden kansen aan iedereen die kan én wil werken. Aan reguliere krachten maar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wij helpen u bij het realiseren van uw SROI doelstellingen.

Vebego Groen bestaat uit Axent Groen, Balanz Facilitair, Brouwers Groenaannemers, Hacron Groen, IBN Facilitair, Ploegmakers, Rooden Landscape Solutions en RV Groen.

#vebegogroen
#degroenvoorzienersvanNederland

Stand Number

4.6.44

Sectors

Green


  • The most comprehensive event about products, services and technologies that shape public space.

  • Everything you need for your commercial projects in one place.

  • All aspects of public space in focus. Over 600 exhibitors.