Akertech Adviseurs

Adviseurs en Regisseurs in Openbare Ruimte

Akertech is een vooruitstrevend adviesbureau dat gespecialiseerd is in adviseren én regisseren in Openbare Ruimte.

Communicatie & Omgeving

Wil jij als organisatie aandacht besteden aan je (directe) projectomgeving? Stoei je met de aanpak van burgerparticipatie?

Het creëren van begrip en draagvlak onder stakeholders is essentieel voor elke organisatie. Omgevingscommunicatie begint al vóór de aanbesteding. Goede (voor)kennis van de projectomgeving vergroot de kansen op het winnen van een aanbesteding en draagt bij aan een soepel verloop van de uiteindelijke uitvoering.

Omgevingscommunicatie behoort tot ons werk, ons vak.

Klimaat

We krijgen steeds vaker te maken met hevige neerslag met lokaal veel wateroverlast, langdurige droogte en extreme hittedagen. Dit leidt onder andere tot hevige waterstromen, verkeers-belemmeringen, waterschade (op publiek en particulier terrein).

De provincie Noord-Brabant stimuleert en helpt gemeenten met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Zij verstrekt de Brabantse gemeenten tussen 1 mei en 1 november 2018 subsidie voor het uitvoeren van een gemeentelijke klimaatstresstest light en de klimaatadaptiedialoog.

Zoekt u voor uw gemeente of opdrachtgever advies of ondersteuning voor de klimaat stresstest light en/of begeleiding in het communicatietraject?

Akertech kan u hiermee op verschillende manieren van dienst zijn. Zo kunnen wij een stresstest light uitvoeren, de communicatie met stakeholders regelen, maar ook begeleiding verzorgen in het subsidietraject.

Adviseurs & Regisseurs in Openbare ruimte

Naast adviseurs op Communicatie, Omgeving en Klimaat, beschikken we over een grote specialistische achterban op het gebied van Inkoop en Realisatie, Civiele Techniek, Verkeer en Mobiliteit, Stedelijk Water en Informatie Technologie.

En dat alles met 'Ruimte vanuit het Hart'!

Stand Number

4.6.26

Website

Sectors

Advice & Management


  • The most comprehensive event about products, services and technologies that shape public space.

  • Everything you need for your commercial projects in one place.

  • All aspects of public space in focus. Over 600 exhibitors.