OBB Ingenieursbureau

TOTAAL-LOKET SPELEN 2016: Speeltuinbende en OBB speelruimtespecialisten
De Speeltuinbende is de kennispartner van OBB speelruimtespecialisten tijdens de Dag van de Openbare Ruimte 2016. De Speeltuinbende is een testteam van kinderen met én zonder handicap dat ervoor zorgt dat speelplekken in Nederland toegankelijk worden gemaakt, zodat kinderen - met én zonder handicap - samen kunnen spelen.
OBB en de Speeltuinbende steunen elkaar van harte op verschillende manieren. Zo helpt de Speeltuinbende mee met de speelruimteanalyses van OBB door het organiseren van speciale rondgangen met de bende tijdens de door OBB georganiseerde KinderKlankBorden.
Daarnaast adviseert de Speeltuinbende over hoe gehandicapte kinderen kunnen meedoen met de huttenbouwweek in Deventer. Deze huttenbouwweek organiseert OBB jaarlijks tijdens de herfstvakantie met een aantal andere betroken partners. Zo’n honderd kinderen bouwen in vier dagen van natuurlijke materialen hun eigen hutten en leren tijdens allerlei spelen en activiteiten over natuur, biologische landbouw, eten en samenwerken.
Ook trokken OBB en de speeltuinbende samen op bij het afstudeeronderzoek ‘Inclusive play, awareness and action through play-policy’ van Nick Althuizen. De resultaten van dit onderzoek zullen ook ter beschikking zijn in de TOTAAL-LOKET SPELEN .
OBB organiseert dit jaar de CENTRALE SPEELPLEK. Ambtenaren worden uitgenodigd onderling ervaringen te komen uitwisselen: hoe reageren in uw gemeente bewoners op participatie, wat is een goede manier om inspraak te organiseren, hoe kom je tot een praktische realisatie die recht doet aan zowel de gebruikers als de direct omwonenden, of ? OBB faciliteert daarvoor de onderlinge kennismaking, de koffie en thee en uiteraard is er de Deventer Koek. De Centrale Speelplek vindt beide dagen plaats van 14.00 tot 15.00 uur in stand 3.4.07.

OBB is de grootste en onafhankelijke adviseur voor gemeenten op het gebied van spelen, sporten, en ontmoeten in de openbare ruimte.
DURFT U TE VRAGEN?!

Stand Number

2.1.06

Sectors

Play


  • Focus exclusively on all aspects of public space. More than 600 exhibitors!