Koers Handel

Koers Handel BV produceert en verhandelt materialen aan de wegenbouw en cultuurtechnische bedrijven. Waaronder onze in eigen beheer ontwikkelde halfverhardingen:


KoMex®

DurEko-mix®

Hydraulischzand


Halfverhardingen zijn uitermate geschikt voor recreatieve wandel- en fietspaden.

Specificaties:


Natuurlijk karakter

Zeer ongevoelig voor onkruid

Zelfherstellend vermogen

Onderhoudsarm

Duurzaam

Milieu vriendelijk

Water- en luchtdoorlatend


Al deze producten bestaan voor een deel uit gerecyclede materialen, met daarbij als belangrijke hoofdpunten de milieutechnische eigenschappen en kwalitatief een goed en duurzaam poduct. De aanleg van de halfverhardingen kunnen wij ook voor u verzorgen.

Stand Number

4.1.18

Website

Sectors

Pavement


  • Focus exclusively on all aspects of public space. More than 600 exhibitors!