J.G.S. Europe

De zomer staat voor de deur en de eerste zon lokt iedereen naar buiten. Iedereen is volop bezig met het klaarmaken van hun terrassen, tuinpaden en oprit voor de zomer.

Voegen die leeg raken, verzakkingen in het straatwerk als gevolg van het verwijderen van onkruid,… Hier en daar zijn vaak kleine reparaties nodig om alles weer in orde te krijgen… Het uitgebreide gamma JOINTEX voegmortels biedt hier een oplossing voor, afhankelijk van de belasting en het type voeg.

JOINTEX voegmiddel is ideaal te gebruiken voor lastig te onderhouden verhardingen rond obstakels, bomen, meubilair en verkeersgeleiders en voor onkruidgevoelige locaties als goten en parkeerplaatsen. Ook perfect toe te passen op opritten, terrassen en pleinen, wanneer juist de representatieve functie van bestrating wordt benadrukt.

De belangrijkste voordelen van het JOINTEX voegmiddel zijn:
- onkruidwerend
- milieuvriendelijk
- vorstbestendig
- duurzaam
- waterdoorlatend

Meer weten? Surf naar onze website www.jointex.be. Een afspraak maken kan via info@jgseurope.com.

Stand Number

3.3.62

Sectors

Green

Pavement


  • Focus exclusively on all aspects of public space. More than 600 exhibitors!