De Bolderik

Kwekerij De Bolderik is gespecialiseerd is in de productie en verwerking van bloemzaden van inheemse kruidachtige gewassen t.b.v. natuurontwikkeling, openbaar en particulier groen.

De Bolderik bestaat al sinds ca. 1987 in Noord-Holland en as toeleveringsbedrijf van bloemzaden geproduceerd voor mengsels voor tal van projecten in Nederland. Sinds 2004 levert De Bolderik ca. 300 soorten inheemse bloemzaden grotendeel van eigen teelt voor oa. bloemzaadmengsels voor allerlei toepassingen.

Door leverantie grotendeels van eigen kwekerij kan soortechtheid van de zaden beter worden gewaarborgd en kan De Bolderik tegen scherpe prijzen leveren.

De Bolderik heeft kennis en ervaring op het gebied van inheemse flora, natuurlijk groenbeheer en productie en verwerking van zaden. We bieden naast advisering tevens de mogelijkheid tot projectbegeleiding.

Uit praktijkervaring is gebleken dat de beste resultaten worden bereikt met pure bloemzaadmengsels, zonder toevoegingen van graszaden. Aan onze mengsels zijn ze dan ook niet toegevoegd. Deze zijn indien gewenst, door de gebruiker zelf toe te voegen.

De zaadmengsels zijn tenzij anders aangegeven, algemeen toepasbaar in Nederland, doordat bij de samenstelling is uitgegaan van algemeen voorkomende soorten. Meer specifieke, zeldzamere soorten kunnen, afhankelijk van de locatie (in tuinen en urbane omgeving) worden toegevoegd.

Stand Number

2.4.04 / C

Sectors

Green


  • Focus exclusively on all aspects of public space. More than 600 exhibitors!