Kragten

De openbare ruimte van de toekomst - begint met de openbare ruimte van vandaag

Het is tijd om zaken anders aan te pakken. Het is tijd om beter voor de aarde en voor onszelf te zorgen. Datvraagt dat we gebaande paden verlaten en met elkaar ontdekken hoe we dingen anders en beter kunnen doen. Daarbij gaat het in de meeste gevallen niet om iets nieuws bedenken, maar is ligt de uitdaging juist in het verbeteren van het bestaande.

De openbare ruimte van vandaag moet antwoord gaan geven op de vragen van de toekomst en zo de openbare ruimte van de toekomst worden door onder andere

  • grondstoffen die wij verwerken tot producten niet weg te gooien, maar deze in een circulaire economie op te nemen.
  • bestaande ruimte met iedere schop die de grond in gaat zo aan te passen dat deze beter bestand is tegen het veranderende klimaat. Zodat we een klimaatadaptieve openbare ruimte krijgen.
  • een gezonde leefstijl bevorderen door de ruimte zo aantrekkelijk in te richten dat het mensen uitnodigt tot bewegen. We maken van de openbare ruimte een skills garden die wetenschappelijk is onderbouwd.
  • Bestaande ruimte niet uitsluitend in stand te houden volgens de normen, maar vanuit die bestaande ruimte kijken hoe mensen deze gebruiken en beleven en daarop inspelen met het beheer. Zo brengen we het vakmanschap van de beheerder en gebruiker weer in het spel en beheren we adaptief.

Stand Number

4.4.39

Website

Sectors

Advice & Management


  • The most comprehensive event about products, services and technologies that shape public space.

  • Everything you need for your commercial projects in one place.

  • All aspects of public space in focus. Over 600 exhibitors.