Stichting Tussentuin

Stichting Tussentuin heeft als doel het ontwikkelen en verspreiden van kennis over collectieve groene ruimten tussen de bebouwde omgeving. Dit doen we door goed te kijken naar bestaande voorbeelden van groene ruimte in de stad waar bewoners bij betrokken zijn: Binnenterreinen, stoepen, daken, straten, gevels, pleintjes en braakliggende terreinen.

Stichting Tussentuin is opgericht door Marieke de Keijzer (landschapsarchitect), Joost van Dijk (architect), Wolbert van Dijk (landschapsontwerper en stedenbouwkundige) en Tanja Lina (architect). De motivatie is ontstaan vanuit een gedeelde passie en het besef dat de groene collectieve ruimte heel belangrijk is voor de ontwikkeling van de stad.

Naast Rotterdam, waar de stichting is gehuisvest, richt Stichting Tussentuin zich ook op andere steden met een goed klimaat voor Tussentuinen.

Advies

Heb je een idee voor een collectieve tuin op jullie binnenterrein, op een braakliggend stuk grond in je buurt, of op je dak, maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe ga je om met de corporatie of grondeigenaar? Hoe kom je tot een goed ontwerp? Hoe kun je de tuin onderhouden? Stichting Tussentuin wil je hierbij graag adviseren! Dit kan door het organiseren van projectbegeleiding, het opzetten van een plan van aanpak, het houden van workshops, het bieden van inspiratie.

Stand Number

2.3.23

Sectors

Green

Advice & Management


  • Focus exclusively on all aspects of public space. More than 600 exhibitors!