Terrafit

Terrafit: Groei door innovatie

Terrafit: Groei door innovatie.
Wolterinck B.V. introduceert de Terrafit methode exclusief voor Nederland. Wij zijn uw aanspreekpunt voor groeiplaatsverbetering, bodemverbetering en beluchting bij (stads)-bomen in Nederland. Wolterinck B.V. zal een vrijblijvende inspectie laten uitvoeren op locatie door eigen ETW-ers. Middels een uitgebreide analyse van de conditie van de bomen of bodem problematiek, zal er een adviesplan worden opgezet of er wordt een onafhankelijke expert ingezet om tot de beste aanpak te komen.
In het adviesplan zal een verbetertraject worden voorgesteld om de conditie voor de boom (en de bodem) te verbeteren, zodat er weer een gezonde basis is voor de boom om te groeien. Met de Terrafit methode kunnen wij diverse producten inzetten. Hierbij kunt u denken aan mycorrhizaschimmels, bodembacteriën, humusgranulaten (zuren), algen, organische nutriënten en overige substraten. Wij gebruiken uitsluitend 100% natuurlijke stoffen, dit voor een natuurlijke duurzame werking.

Stand Number

4.6.49

Sectors

Green


  • Focus exclusively on all aspects of public space. More than 600 exhibitors!