Rotondespecialist

Kosteloos
De Rotondespecialist neemt kosteloos het beheer- en onderhoud van alle rotondes in uw gemeente voor langere tijd over. Dit stelt u in staat om direct te bezuinigen op het onderhoud en tegelijkertijd een forse kwaliteitsslag te maken wat betreft de uitstraling van de rotondes.

Betrokkenheid Van (Lokale) Bedrijven
Nadat de rotondes zijn omgevormd tot eyecatchers, kunnen deze geadopteerd worden door lokale bedrijven. Op elke toegangsweg van de rotonde wordt een adoptiebord geplaatst met daarop de reclame- uiting van het bedrijf dat de rotonde sponsort. Bedrijven worden hierdoor betrokken bij het beheer van de openbare ruimte en doen iets terug voor de lokale gemeenschap.

Social Return
Al onze hovenierpartners voldoen aan onze Social Return on Investment (SROI) eisen. Het onderhoud van de rotondes wordt veelal gedaan door SROI- medewerkers (WSW, WWB, WW, WIA en Wajong). Wij vinden het belangrijk om te zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen participeren in de maatschappij. Daarom zijn al onze hoveniers gecertificeerd middels de prestatieladder socialer ondernemen.

  • Een gegarandeerde bezuiniging
  • Verhoging van de beeldkwaliteit
  • Coproductie
  • Urban Green Development
  • Social Return
  • Stimulans lokale economie
  • Betrokkenheid van bedrijven
  • Volledige ontzorging, wij zijn uw enige aanspreekpunt

Stand Number

3.1.53

Sectors

Green

Pavement

Advice & Management


  • Focus exclusively on all aspects of public space. More than 600 exhibitors!