Devri Infra

Door onze veelzijdigheid als civieltechnisch adviesbureau zijn onze diensten en werkzaamheden moeilijk in een hokje te plaatsen. U kunt ons onder meer inschakelen voor:

- engineering van in- en uitbreidingsplannen;
- revitalisering-, herinrichtings- en reconstructieprojecten;
- rioolrenovatie projecten;
- landmeetkundige werkzaamheden;
- toezicht en directievoering tijdens realisatie;
- detachering;
- opstellen PVE ten behoeve van alternatieve aanbestedingsprocedures;
- verzorgen van subsidie- en ontheffingsaanvragen en overige advisering;
- verzorgen van kostenbegrotingen ten behoeve van exploitaties, bestekken e.d.;
- algeheel projectmanagement.

Stand Number

4.3.27

Sectors

Advice & Management


  • Focus exclusively on all aspects of public space. More than 600 exhibitors!