Vakbeurs en presentatiesover ontwerp, inrichting,onderhoud en beheervan openbare ruimte