Vakbeurs en lezingenover ontwerp, inrichting,onderhoud en beheervan openbare ruimte